Zkoušky na zkoušku

Zkoušky na zkoušku

Štěpánov u Olomouce, únor 2007

» fotogalerie - bohužel nás zklamala technika, omluvte tedy, prosím, malý počet fotografií jen z části akce;-)

Dne 24.02.2007 pořádal HOVAWART-PRO-SPORT Zkoušky na zkoušku, které se konaly v ZKO Štěpánov u Olomouce. Psovodi tak dostali šanci vyzkoušet si nanečisto zkoušky dle zkušebního řádu KJ Brno: ZOP, ZPU1 a ZPU2.
Zkoušky posuzoval zkušený dlouholetý rozhodčí pan Václavský, který na úvod informoval účastníky, na co zejména bude při posuzování klást důraz.
Po prezenci se šlo na věc:
Nejprve přišla na řadu stopa na přilehlém poli, kterou vetšina psů vypracovala bez větších potíží včetně označení předmětů. Pan rozhodčí po odhlášení psovoda provedl hodnocení a psovodům, kteří se svými psi na stopě měli potíže, dal cenné rady, jak provádět nácvik a vyvarovat se tak chyb do budoucna.
Po krátké pauze na kávu či čaj přišla na řadu poslušnost. Kromě pana rozhodčího pozoroval jednotlivé psy a psovody velmi pozorně i pan Valenta, který v průběhu celého dne psovodům radil, jak odstranit chyby či nedokonalosti, kterých se psovod či pes dopouštěli. Po absolvování poslušnosti pan rozhodčí jednak provedl hodnocení a zároveň se snažil psovodům pomoci svými radami.
Psy bylo po poslušnosti potřeba nechat odpočinout na speciální cviky či obranu. A tak se o přestávce, u dobrého jídla  a něčeho na zahřátí, živě diskutovalo, co na ty naše chlupaté kamarády platí ;-).
Se speciálními cviky neměli psi vážnější potíže. Po absolvování obran a závěrečném hodnocení postupně odjížděli účastníci domů, věřím že bohatší o vlastní zkušenosti a cenné rady.
AKce byla vydařená, psovodi a psi si mohli nanečisto vyzkoušet absolvování zkoušky a odhalit i doladit nedostatky. Velký dík patří panu rozhodčímu Václavskému za jeho cenné rady a postřehy a garantům akce Ivě Beranové za dobrou organizaci a Luďkovi Valentovi za pomoc s výcvikem.

Erik Celý

---

» fotogalerie

HOVAWART-PRO-SPORT
NAVRCHOLU.cz