Výcvikový kurz 2

Výcvikový kurz 2

Štěpánov u Olomouce, duben 2007

»
fotogalerie

V sobotu 21. 4. 2007 jsme se opět sešli na cvičišti ve Štěpánově na 2. lekci kurzu pro pro začínající i zkušenější psovody. Počasí bylo sluněčné a tak jsme nejdříve všichni vyrazili na stopy. Hanka Jemelková se věnovala začínajícím "stopařům", Luděk Valenta dával cenné rady těm již zkušenějším. Terén na stopy byl velmi náročný. Povláčené pole dělalo trochu problémy a
vyskytující se zajíci psům práci na stopě také neulehčili. A tak měli psovodi možnost vidět reakci psa na stopě a běžícího zajíce :-)). Tuhle zkušenost si zrovna vyzkoušel Luděk Valenta se svojí fenkou Cayetanou a zvládli to opravdu na výbornou, všechny předměty nalezeny a stopa správně ukončena.
Po krátkém odpočinku následovaly obrany. Luděk Valenta udělal s každým pejskem jedno kolo obran, kde pomáhal a ukazoval psovodům, co je to kořistnický pud a jak ho dále rozvíjet. Opět se sešli pejsci, kteří pěkně reagovali a byla by velká škoda nepokračovat a nerozvíjet jejich schopnosti dál. Po obranách byla delší pauza pro odpočiněk pejsků a občerstvení psovodů :-)). O občerstvení se starala Martina Valentová, která nám tím velmi zpříjemňovala den :-)).
Na poslušnost se psovodi rozděli do dvou skupinek opět podle pokročilosti ve výcviku. Psovodi se hlavně učili, jak správně motivovat pejska, jak ho správně chválit a jak dávat povely. Ono se to nezdá, ale každý kdo začíná se svým pejskem cvičit má největší problémy se správným používáním "intonace hlasu". Pochválit psa ve správný moment je někdy opravdu "umění". Psovod by měl trošku ze sebe dělat tak trošku "herce" :-)).
Závěr patřil nácviku na svody a bonitaci, především měření pejsků, střelba a pro starší i část bonitace u kolíku. Někteří pejsci měli menší problém, když byli uvázání u kolíku, kde museli být sami. A pár psovodů přiznalo, že jejich pejsek na to není vůbec zvyklý a tak jim bylo doporučeno, aby pejska na tyhle situace postupně učili. Bylo pěkné pozorovat při útoku figuranta, jak se pejsek takzvaně probouzel až se probudil :-)) a pochopil, co se od něho očekává, což bylo jak pro psovoda tak pro figuranta takové malé velké vítězství.

Další lekce bude probíhat 8. května, tak vás všechny srdečně zveme.

Alena Celá
----
» fotogalerieHOVAWART-PRO-SPORT
NAVRCHOLU.cz