3. kousací víkend

3. kousací víkend

Nový Jičín, duben 2006
fotogalerie - v přípravě

Tradice započatá v roce 2005 kousacími víkendy v dubnu a září pokračovala letos již třetím víkendem v Novém Jičíně. Výborný organizační talent opětovně prokázaly Ivana Vlková a Bára Lyčková. Pejskaři, majitelé hovíků, tak měli opět možnost zlepšit se se svými pejsky v obranách, ale pod zkušeným dohledem Ivany Vlkové zapracovat i na stopách a poslušnosti, načerpat zkušenosti s předváděním psa na výstavách a dozvědět se užitečné informace o záchranařině a novinky z hovawartího klubu. Kromě práce si páníčci i pejsci našli čas i na zábavu, a tak se při posezení v hospůdce či u ohně předávaly zkušenosti a vyprávěly zážitky ze života s pejsky.

Vlastní program, který byl velmi dobře zorganizován, začal v pátek podvečer příjezdem většiny účastníků.

V sobotu ráno jsme uvítali předsedu našeho klubu pana Ing. Nováka, který nám předal celou řadu praktických zkušeností z výstav. Ochotně nám poradil jak na správný výstavní postoj, jak předvést pejska v pohybu, ukázat zuby. Zároveň na praktických příkladech poukázal na nejčastější chyby, kterých se psovodi nejčastěji dopouští. Ukázalo se, že páníčci hovawartů nejčastěji ukazují vlastní kštici či počínající pleš při ukazování zubů, kdy sami nakukují, jak že na tom pejsek se zuby je a brání tak vlastní hlavou pohledu rozhodčího. Pan Ing. Novák se věnoval každému pejskovi zvlášť při praktickém nácviku a velmi ochotně pomáhal radou.

Dalším bodem dopoledního programu byly obrany pod vedením zkušeného figuranta Zdeňka Vlka, který se velmi pečlivě a individuálně věnoval každému pejskovi. Díky jeho bohatým zkušenostem a trpělivému přístupu se dostalo pomoci zejména začínajícím psovodům, kterým poradil jak psa při obraně vést. Zkušenější psovodi si upevnili nebo zlepšili již dosažené schopnosti.

Následoval oběd a krátká pauza, po níž jsme se sešli k velmi zajímavé přednášce p. Ing. Nováka o záchranářském výcviku hovawartů. Jak známo, hovawart má zejména díky svým výborným čichovým schopnostem pro záchranářskou práci velké vlohy. V následné diskusi padla celá řada otázek, na které pan Ing. Novák velmi ochotně a fundovaně odpověděl. Přednáška byla zakončena praktickou ukázkou plošného vyhledávání figuranta v lese. Vyhledáváni prováděli Akim Nova Merigo a Clairmont z Brzáneckých vinohradů, oba pejsci byli úspěšní a tak jsme mohli v plném počtu, po krátké pauze, pokračovat v nabitém programu. Na přilehlé louce jsme nacvičovali stopy pod vedením Ivany Vlkové. I přes velké myší rojení si pejsci vedli většinou velmi dobře.

Večer patřil nejdříve vyhlášení nejlepších obranářů. Na každým howi víkendu se objeví mladý talent, nyní  to byla mladá 7měsíční fenka Barea s z Nova merigo. Bylo až s podivem, jak tahle mladá fenka, která se setkala poprvé s figurantem, napoprvé měla pevné zákusy a vše řešila s přehledem. Proto zaslouženě dostala pohár Mladý talent. Za nejlepší fenku dostala pohár Chery Černá tečka, za psy to byl Akim Lobívia. Vyhlášen byl i talent psovod. Všichni zúčastnění pak obdrželi pamětní medaili a diplom. Zbytek noci patřil táborovému ohni, špekáčkům, trošce slivovice ale hlavně zkušenostem, předávaným ze zkušenějších na méně zkušené, psím příhodám a zážitkům. O legraci nebyla nouze a oheň plápolal dlouho do noci.

Nedělní dopoledne jsme plně využili dvěma koly obran, kdy u řady pejsků nastalo oproti sobotě zlepšení v sebevědomí, reakcích, zákusech a přesnosti.  Pokračovalo se až téměř do „roztrhání“ figuranta, zejména nejmladší fenečka Clara dostala figuranta doslova na lopatky. Poté přišly na řadu fotografové, aby zachytili oceněné pejsky a pořídili skupinové foto.

Nedělním odpolednem tento velmi příjemný víkend bohužel končil. A tak nezbývalo než se rozloučit s páníčky i pejsky a těšit se na další víkend plný přátelské atmosféry, pohody a humoru. Vždyť kde jinde by se člověk třeba dozvěděl, jak dělat stopy bez předmětu.

Velké poděkování patří Ivaně Vlkové a Báře Lyčkové za perfektní organizaci a pomocnou ruku, figurantovi Zdeňku Vlkovi za jeho výkony a rady, všem účastníkům za krásně strávený víkend a počasí, že nezlobilo.

Výsledková listina 3. Hw víkendu
Nejlepší obranář pes - Akim Lobivia
Nejlepší obranář fena - Cherry Černá tečka
Nejlepší obranář mladý talent - Baarea Nova Merigo

Nejtalentovanější psovod - Dita Zekuciová
Nejlepší pracovní talent -Axara z Hrabovských stájí


Alena Celá
HOVAWART-PRO-SPORT
NAVRCHOLU.cz