Novinky > Pracovní třída

Pracovní třída

Pro zařazení­ hovawarta do pracovní tří­dy na výstavách pořádaných FCI je nutno mí­t splněnu alespoň jednu z následující­ch zkoušek: ZVV1, SCHH1 (VPG1), IPO1, IPO-FH, ZPU2, RH-FA, RH-FLA, RH-TA, RH-LA, RH-WA, ZPOP1


HOVAWART-PRO-SPORT
NAVRCHOLU.cz