Novinky > Cvičiště > Jak vybrat vhodné cvičiště

Jak vybrat vhodné cvičiště

Je zapotřebí si rychle a včas uvědomit, co od svého psa očekáváte, co ho chcete naučit a zda se hodláte výcviku věnovat i na vyšší úrovni; což znamená skládat různé zkoušky z výkonu apod. Jestliže jste si tuto důležitou otázku opomněli položit před koupí psa, ujasněte si to pokud možno dříve, než se přijdete na cvičiště přihlásit.

Na mnohých cvičištích, zejména s počtem členů vyšším než dvacet, se nově přihlášení členové rozdělují do skupin podle pokročilosti ve výcviku (např. skupina pro štěňata, pro pokročilé…) nebo podle zaměření - typu výcviku (skupina agility, sportovní výcvik všestrannosti, pouze poslušnost…). Samozřejmě že svůj názor a nároky na vycvičenost psa můžete postupem času měnit, respektive zvyšovat. Nebojte se svému výcvikáři říci, že byste chtěli dokázat více.


Prohlédněte si prostředí, atmosféru a styl výcviku. Pokud se blízko vašeho bydliště nachází více kynologických organizací, jistě se oplatí navštívit všechny, podrobně se informovat, porovnat a vybrat si bez ohledu na vzdálenost od Vašeho bydliště to nejlepší. Většinou je vhodné navštívit každé relativně blízké cvičiště (ještě před přihlášením) alespoň dvakrát. Pouze tak si můžete udělat reálný obrázek o tom, jak které cvičiště funguje. Ale jak se ta “kvalitní” kynologická organizace pozná? Jednoduché to není, většinou její kvalitu ukáží osobní zkušenosti, ale styl výcviku a děj na cvičišti mnohé prozradí:

a) styl výcviku - kde výcvik poslušnosti probíhá pouze formou skupinového výcviku (všichni cvičí najednou v řadě či v kruhu), lze očekávat, že mnohému se zde váš pes nenaučí. Skupinový výcvik je zejména pro psa nezkušeného velice náročný. Pes se zde na vás nedokáže dostatečně soustředit, brzy se začne nudit, necvičí s radostí a výcvik jednotlivých cviků bude trvat nesrovnatelně déle, než kdyby výcvik probíhal individuálně - na cvičební ploše se postupně všichni vystřídali, výcvikář se věnoval každému psovi zvlášť a ten by byl okolím rozptylován minimálně. Navíc při skupinovém výcviku výcvikář není schopen si povšimnout (díky takovému množství cvičících psů) všech nepřesností, chyb a problémů, tedy Vás na ně neupozorní a zbytečné chyby se tak neodstraní.


Tedy: vyhledávejte taková cvičiště, kde se preferuje individuální výcvik, případně výcvik po dvojicích, a kde se skupinový výcvik provádí pouze pro “zpestření” - lépe řečeno pro další ztížení výcviku u již zkušenějších psů. Také nezapomeňte na fakt, že probíhá-li výcvik individuálně, čas strávený na cvičáku je přirozeně mnohonásobně větší (podle počtu zúčastněných). Vždy záleží také na tom, jak výcvikář výcvik naplánuje a jak pokročilí jsou přítomní psovodi.

b) akce - na kvalitních cvičácích se pořádají alespoň jednou za čas různé akce. Je takřka lhostejné, zda se jedná o zkoušky z výkonu, závody, výstavy…, nebo tábory, opékání párků, výlety…. Důležité je, že se “něco” děje a že se zde najde dostatek ochotných lidí pro kynologický svět něco udělat a podělit se o své zkušenosti s nováčky. Samozřejmě také záleží na vybavení jednotlivých kynologických organizací, ale obecně platí: kde se nic neděje, tam jsou výsledky ve výcviku nevalné, protože není zájem z řad zkušenějších o své poznatky se dělit.

Publikováno s laskavým svolením Evy Nohelové

HOVAWART-PRO-SPORT
NAVRCHOLU.cz